Socrate, Silvia et Stuart (avril 2021)

Socrate, Silvia et Stuart (mars 2021)

Les trois chatons de Greta (mars 2021)

Greta et ses chatons de 1 mois (avril 2017)

Greta et ses chatons de 5 mois (juillet 2017)

Les 3 chatons de Greta (juin 2018)